MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Usługi archeologiczne

Firma MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA działa na krajowym rynku usług archeologicznych od roku 2002.

Wykonuje nadzory archeologiczne, ratownicze badania archeologiczne, opracowania naukowe, ekspertyzy na zlecenie zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Zakres działalności firmy obejmuje wszelkiego rodzaju inwestycje, podczas realizacji których, prawo wymaga obecności archeologa. Począwszy od inwestycji drogowych, a skończywszy na budownictwie wielo- i jednorodzinnym.

Pracownicy firmy działają szybko i skutecznie, dbając o harmonijną współpracę zarówno z inwestorem jak i z Urzędem Konserwatorium.Wnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...