MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Usługi i badania oraz archeologia a także wykopaliska i firmy archeologiczne w Krakowie - Pracownia archeologiczna - Archeolog

Firma MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA działa na krajowym rynku usług archeologicznych od roku 2002.

Wykonuje nadzory archeologiczne, ratownicze badania archeologiczne, opracowania naukowe, ekspertyzy na zlecenie zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Zakres działalności firmy obejmuje wszelkiego rodzaju inwestycje, podczas realizacji których, prawo wymaga obecności archeologa. Począwszy od inwestycji drogowych, a skończywszy na budownictwie wielo- i jednorodzinnym.

Pracownicy firmy działają szybko i skutecznie, dbając o harmonijną współpracę zarówno z inwestorem jak i z Urzędem Konserwatorium.


Firma archeologiczna - Kraków

Archeologia - Kraków

Mbm Archeo to firma archeologiczna z siedzibą w Krakowie, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. W swoich szeregach zrzeszamy kompetentnych archeologów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu nadzoru oraz badań archeologicznych, a także szeregu innych zadań związanych z naszą dziedziną nauki. 

Chociaż siedzibą naszej pracowni jest Kraków, to w ciągu wielu lat działalności świadczyliśmy usługi na terenie całego kraju. Do tej pory współpracowaliśmy z inwestorami z branży budowlanej i handlowej czy organami administracji publicznej. Badania i nadzory archeologiczne prowadzone były na potrzeby inwestycji budowlanych i liniowych, w tym prac drogowych czy projektów związanych z budownictwem mieszkaniowym. 

Dbamy o nieustanny rozwój naszej firmy, dlatego w trakcie prac korzystamy z nowoczesnych technologii, które w znacznym stopniu zmniejszają koszt oraz czas realizacji zadań. Oferujemy szeroki pakiet usług w zakresie archeologii, oprócz nadzorów przeprowadzamy także badania wykopaliskowe, powierzchniowe i sondażowe, realizowane przed rozpoczęciem inwestycji. Zapewniamy także wsparcie w trakcie starania się o zezwolenia konserwatorskie, a także przeprowadzamy kwerendy w dziedzinie archeologii oraz historii. Mbm Archeo podejmuje się również zadań w zakresie geodezji, dokonując pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu GPS. Po więcej informacji na temat naszych usług zapraszamy do działu Oferta.

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy firmy planujące inwestycje na terenach objętych strefą ochrony archeologicznej. Przed rozpoczęciem prac na tych obszarach konieczne jest przeprowadzenie nadzoru, który ma na celu określenie, czy na danym terenie nie występują zabytki archeologiczne. Więcej informacji na temat sposobu postępowania w takich sytuacjach znajdą Państwo w przygotowanym przez nas przewodniku.

Nasza firma realizuje zadania kompleksowo, dlatego klienci pracowni mogą liczyć na pełne wsparcie prawne i wykonawcze. Po zakończeniu zlecenia przedstawiamy inwestorom szczegółową dokumentację, dokonujemy też wpisów do dzienników budowy.Wnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...