MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Nadzór archeologiczny Kraków

Nadzór archeologiczny w Krakowie tworzy jeden z elementów oferty realizowanej przez Mbm Archeo. Jako firma z kilkuletnim stażem w branży świadczymy kompleksowe i zarazem profesjonalne usługi bezpośrednio dopasowane do konkretnych oczekiwań ze strony klienta. Chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę, że zakres działalności naszej firmy obejmuje wszelkiego rodzaju inwestycje, podczas realizacji których prawo wymaga obecności archeologa (począwszy od inwestycji drogowych, a kończąc na na budownictwie wielo- i jednorodzinnym).

Kluczowymi celami wykonywania nadzoru archeologicznego w Krakowie jest po pierwsze: wykazanie, że na terenie inwestycji, nie występują zabytki archeologiczne, a po drugie: wykazanie, że na terenie inwestycji znajdują się zabytki archeologiczne, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Nasi pracownicy to zespół wybitnych ekspertów, którzy w sposób odpowiedzialny, skrupulatny i skuteczny wykonują wszelkie powierzone czynności związane z nadzorem archeologicznym w Krakowie. Ponadto świadczymy szeroki zakres usług, mianowicie: wyprzedzające badania wykopaliskowe, sondażowe i powierzchniowe, poprzedzające realizację inwestycji, ratownicze badania archeologiczne, pomoc w uzyskaniu zezwoleń konserwatorskich, kwerendy archeologiczne i historyczne, profesjonalne pomiary geodezyjne wykonywane najnowszym sprzętem GPS, badania metodą nieinwazyjną, naukowe opracowanie wyników badań. 

Pozostajemy do dyspozycji zawsze, kiedy tylko zachodzi taka konieczność. Z naszej strony klienci mogą liczyć na fachowe działania oparte na wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościach. Oczywiście, mamy też na uwadze, że mogą nasunąć się pytania o nadzór archeologiczny w Krakowie, w tej kwestii chętnie i wyczerpująco odpowiadamy na wszelkie mogące się nasunąć wątpliwości. Kiedy planujecie Państwo inwestycję, w której wymagana jest obecność archeologa nie pozostaje nic innego jak skorzystanie z oferty  Mbm Archeo. Przeprowadzimy nadzór archeologiczny w Krakowie, w oparciu o najwyższe standardy i obowiązujące przepisy. Zachęcamy do współpracy, ufamy, że dotychczasowe referencje od zadowolonych klientów dodatkowo zachęcą do nawiązania kontaktu z nami.

Ratownicze badania archeologiczne | Kwerendy archeologiczneWnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...