MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Nadzór archeologiczny koszt - firmy archeologiczne - Kraków

Nadzór archeologiczny w Krakowie tworzy jeden z elementów oferty realizowanej przez Mbm Archeo. Jako firma z kilkuletnim stażem w branży świadczymy kompleksowe i zarazem profesjonalne usługi bezpośrednio dopasowane do konkretnych oczekiwań ze strony klienta. Chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę, że zakres działalności naszej firmy obejmuje wszelkiego rodzaju inwestycje, podczas realizacji których prawo wymaga obecności archeologa (począwszy od inwestycji drogowych, a kończąc na na budownictwie wielo- i jednorodzinnym).

Doświadczenie i profesjonalizm - Nadzór archeologiczny - Kraków

Kluczowymi celami wykonywania nadzoru archeologicznego w Krakowie jest po pierwsze: wykazanie, że na terenie inwestycji, nie występują zabytki archeologiczne, a po drugie: wykazanie, że na terenie inwestycji znajdują się zabytki archeologiczne, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Nasi pracownicy to zespół wybitnych ekspertów, którzy w sposób odpowiedzialny, skrupulatny i skuteczny wykonują wszelkie powierzone czynności związane z nadzorem archeologicznym w Krakowie. Ponadto świadczymy szeroki zakres usług, mianowicie: wyprzedzające badania wykopaliskowe, sondażowe i powierzchniowe, poprzedzające realizację inwestycji, ratownicze badania archeologiczne, pomoc w uzyskaniu zezwoleń konserwatorskich, kwerendy archeologiczne i historyczne, profesjonalne pomiary geodezyjne wykonywane najnowszym sprzętem GPS, badania metodą nieinwazyjną, naukowe opracowanie wyników badań. 

Budowa domu — nadzór archeologiczny

Jeśli plac budowy jest na terenie, który objęty jest ochroną konserwatora zabytków, to potrzebny będzie archeolog. Jego rola polega na:

  • zbadaniu miejsca pod kątem istnienia obiektów historycznych,

  • zabezpieczeniu ewentualnych znalezisk,

  • przygotowaniu dokumentów i przekazaniu ich do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Na podstawie opinii archeologa konserwator podejmie decyzję o rozpoczęciu budowy pod nadzorem. Wówczas obecność firmy archeologicznej jest niezbędna w trakcie prac ziemnych. Nasi pracownicy asystują ekipie budowlanej podczas wykopów pod fundamenty oraz przyłącza. Sprawdzają, czy w ziemi nie ma np. grobów, naczyń czy innych artefaktów z przeszłości. W przypadku, jeśli zostaną one odkryte, to nasi eksperci wykonają mapy, zdjęcia i szkice, szczegółowe opisy stanowisk.

W tym czasie wstrzymane zostaną wszelkie działania inwestycyjne. Przerwa ta może potrwać do jednego miesiąca, a o jej końcu decyduje konserwator zabytków.

Jaki jest koszt nadzoru archeologicznego?

Wysokość honorarium archeologa uzależniona jest od takich czynników jak:

  • wielkość placu budowy,

  • ukształtowanie terenu,

  • liczba i rodzaj obiektów historycznych,

  • możliwość użycia ciężkiego sprzętu,

  • czasu trwania prac i pory roku.

Nasza firma archeologiczna wycenia każde zlecenie indywidualnie. Dlatego, jeśli chcą Państwo poznać koszt nadzoru, to prosimy o przesłanie danych dotyczących danej działki. Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalne wsparcie specjalistów i elastyczne rozliczenia np. za roboczogodziny. Zajmiemy się przygotowaniem odbioru oraz całej potrzebnej dokumentacji. Dodatkowo weźmiemy na swoje barki kontakt i ustalenia z konserwatorem zabytków. Archeolog dołoży wszelkich starań, aby przedsięwzięcie budowlane przebiegało sprawnie.

Możesz nam zaufać - poradzimy sobie z każdym zadaniem

Pozostajemy do dyspozycji zawsze, kiedy tylko zachodzi taka konieczność. Z naszej strony klienci mogą liczyć na fachowe działania oparte na wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościach. Oczywiście, mamy też na uwadze, że mogą nasunąć się pytania o nadzór archeologiczny w Krakowie, w tej kwestii chętnie i wyczerpująco odpowiadamy na wszelkie mogące się nasunąć wątpliwości. Kiedy planujecie Państwo inwestycję, w której wymagana jest obecność archeologa nie pozostaje nic innego jak skorzystanie z oferty  Mbm Archeo. Przeprowadzimy nadzór archeologiczny w Krakowie, w oparciu o najwyższe standardy i obowiązujące przepisy. Gwarantujemy atrakcyjny koszt. Zachęcamy do współpracy, ufamy, że dotychczasowe referencje od zadowolonych klientów dodatkowo zachęcą do nawiązania kontaktu z nami.

Ratownicze badania archeologiczne | Kwerendy archeologiczneWnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...