MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Oferta

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu różnego rodzaju usług archeologicznych na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic..
 • Zapewniamy inwestorom pełną obsługę prawną i wykonawczą.
 • Ściśle współpracujemy z inwestorem i nie wstrzymujemy inwestycji.
 • Po zakończeniu prac, przedstawiamy inwestorowi szczegółowe sprawozdanie z ich przebiegu.
 • Dokonujemy wpisów do dzienników budowy.


OFERUJEMY • Nadzory archeologiczne.
 • Wyprzedzajace badania wykopaliskowe, sondażowe i powierzchniowe,  poprzedzajace realizację inwestycji.
 • Ratownicze badania archeologiczne.
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń konserwatorskich.
 • Kwerendy archeologiczne i historyczne.
 • Profesjonalne pomiary geodezyjne wykonywane najnowszym sprzętem GPS.
 • Badania metodą nieinwazyjną.
 • Naukowe opracowanie wyników badań.


Wnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...