MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Nadzór konserwatorski, archeologiczny, firmy konserwatorskie - Kraków

Jedną z usług oferowanych przez firmę Mbm Archeo jest nadzór konserwatorski. Jeżeli masz zamiar prowadzić inwestycję, co do której wiesz, że takiego nadzoru wymaga, zgłoś się do nas, a my zapewnimy profesjonalny nadzór, możemy także dopomóc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, udzielamy także wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie prac konserwatorskich.

Jeżeli nie wiesz, czy w w przypadku planowanej inwestycji nadzór konserwatorski będzie faktycznie potrzebny, także zapraszamy do kontaktu.

Zgodnie z przepisami, obowiązek ustanowienia nadzoru konserwatorskiego pojawia się wtedy, gdy planowane są jakiekolwiek prace budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Obowiązek ten dotyczy także obiektów nieznajdujących się w tym spisie wchodzących w obszar figurujący we wpisie. Sytuacja taka może dotyczyć na przykład fragmentu starówki.

Nadzór konserwatorski

Zadaniem osoby prowadzącej nadzór konserwatorski jest dopilnowanie, by prace przebiegały lege artis – zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. Chodzi o to, by nie stosować materiałów niespełniających kryteriów jakościowych oraz korzystać tylko z dopuszczalnych technologii, dzięki czemu pierwotny charakter obiektu pozostanie nienaruszony, a jego wartość zachowana. Inwestor wykonujący prace zobligowany jest do przestrzegania programu prac konserwatorskich, dokumentu uprzednio przygotowanego i przedstawionego stosownemu organowi konserwatorskiemu celem zatwierdzenia. Nadzór konserwatora polega między innymi na kontroli, czy program ten jest realizowany.

Firma Mbm Archeo prowadzona przez archeolog Małgorzatę Mirek-Chmielewską posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzorów archeologicznych, wykonywania ekspertyz na zlecenie przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, jak również nadzoru konserwatorskiego. Posiadamy wszelkie potrzebne uprawnienia oraz posiadamy odpowiednią praktykę, dlatego też decydując się na współpracę z nami masz pewność, że korzystasz z usług profesjonalistów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z działalnością firmy Mbm Archeo oraz jej usługami, serdecznie zapraszamy do kontaktu – z chęcią udzielimy wyczerpujących odpowiedzi.

Usługi archeologiczne | Badania archeologiczne | Sondażowe badania archeologiczneWnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...