MAŁGORZATA MIREK-CHMIELEWSKA

BADANIA I DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

tel. 048 600 945 928

tel. 048 696 270 154

tel./fax: 048 (12) 658 78 85

Informacje praktyczne

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY wykonuje się, jeżeli teren planowanej inwestycji znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, a więc na stanowisku archeologicznym lub w jego sąsiedztwie. Jego istotą jest ochrona dóbr kultury , w tym wypadku zabytków archeologicznych, które mogą zostać zniszczone podczas prac związanych z inwestycją.

Celem nadzoru archeologicznego, jest:

  • wykazanie, że na terenie inwestycji, nie występują zabytki archeologiczne;
  • wykazanie, że na terenie inwestycji znajdują się zabytki archeologiczne, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych;Jeżeli przy planowanej przez państwa inwestycji wymagana jest obecność archeologa, należy wykonać następujące czynności:

  • dokonać wyboru archeologa, ustalić z nim zakres niezbędnych prac, zawrzeć i podpisać umowę;
  • wystąpić do urzędu konserwatorskiego z wnioskiem o wydanie odpowiedniego pozwolenia ( wzór do pobrania na stornie głównej);
  • należy pamiętać, że urząd konserwatorski wydaje pozwolenie po koło 30 dniach od daty założenia wniosku, dlatego też stosowny wniosek trzeba złożyć odpowiednio wcześniej;
  • odebrać pozwolenie po uiszczeniu opłaty w wysokości 82 zł;
  • posiadając odpowiednie pozwolenie można przystąpić do realizacji inwestycji;
  • współpracować z archeologiem podczas realizacji i inwestycji tak, aby prace archeologiczne prowadzone były szybko i zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie zakłócając przy tym harmonogramu inwestycji;
  • posiadać i udostępnić dziennik budowy w celu dokonania w nim odpowiednich wpisów.


Wnioski

O wydanie pozwolenia...

Ustawy

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

Informacje praktyczne

Nadzór archeologiczny wykonuje się, jeżeli...